Litterae Latinae per se illustratae

Hōc libellō opera continentur auctōrum Latīnōrum quae legī possunt ūnā cum Familiā Rōmānā librō. Libellum ergō in lūcem ēdimus discipulō quī antīquōrum verba velit legere quam prīmum poterit. Altera opusculī pars post Familiam Rōmānam librum legenda est. Hīc varia aguntur per ut aiunt saturam; maximē Senecae ad Lūcīlium epistulae. Libellus ā sodālibus societātis ēditus q. e. Antibarbarī. Nōmina sodālium in ultimā librī pāginā invenīrī possunt.