Litterae Latinae per se illustratae

Hōc libellō opera continentur auctōrum Latīnōrum quae legī possunt ūnā cum Familiā Rōmānā librō. Libellum ergō in lūcem ēdimus discipulō quī antīquōrum verba velit legere quam prīmum poterit. Altera opusculī pars post Familiam Rōmānam librum legenda est. Hīc varia aguntur per ut aiunt saturam; maximē Senecae ad Lūcīlium epistulae. Libellus ā sodālibus societātis ēditus q. e. Antibarbarī. Nōmina sodālium in ultimā librī pāginā invenīrī possunt.

Continue reading

Exercitia Syrae (pars prima)

Hōc libellō exercitia continentur quae facienda sunt post singulam fābulam eius librī cui titulus est Fābulae Syrae. Discipulus quī exercitia faciet facilius memoriā retinēbit nova vocābula ac rēs grammaticās necessāriās cuiusque fābulae certius discet.

Continue reading

Ἀθήναζε 1–10

Предлагаем вашему вниманию тест по материалу 1–10 глав учебника греческого языка Ἀθήναζε. Поля файла становятся активными после скачивания и доступны для заполнения в большинстве пдф-читалок. Ответы на тест можно найти в конце документа. Ἀγαθῇ τύχῃ.

Continue reading

Fabellae discipulorum (pars prima)

Ecce fābellae quae ā discipulīs nostrīs scrīptae sunt ut artem scrībendī exercērent. Fābellārum argūmenta ad librum cui titulus est Familia Rōmāna pertinent, nam eō ipsō librō auctōrēs cuiusque fābellae linguam Latīnam discunt. Cōnsilium fābellās dīvulgandī cēpimus ut aliī discipulī exemplō nostrō hortantēs aliquid eiusdem generis scrībant ac tempus iūcundē peragant.

Grātiās agimus auctōribus nostrīs!

Continue reading