Pyramus et Thisbe

Fēlīcem diem Sānctī Valentīnī! Ecce fābula dē miserīs Pȳramō et Thisbē, quī maximō amōre affectī sunt, etiamsī patrēs eōs loquī prohibuērunt. Sī scīre velītis, quōmodo amor aeternus mortem pallidam vīcerit, legātis fragmentum ex Ovidiī librō quārtō Metamorphōseōn Ovidiī (Ov. M. IV. 55-166) exceptum. Discipulī, quī Familiā Rōmānā in discendō ūsī sunt hoc legere possunt.